RDI Culture & Awards Event | Home About Programme

ANBI Profile / Tax-exempt Status

Overview of our charity (tax-exempt) ANBI status

Nederlands
Gegevens - Data
English
Rechtsvorm
Stichting / Foundation
Legal form
Statutaire naam
Stichting Powerline International Ministries (Prayer Power)
Statutory name
Ook genoemd (handelsnaam)
Rivers of Life Bible Church
Also known as
Statutaire zetel
Amsterdam
Official seat
KvK nummer
41136595
Chamber of Commerce number
RSIN
812657044
RSIN
IBAN nummer
NL27ABNA0440822394
IBAN number
Naamstelling rekening
St. Powerline Int. Ministries
Account name
Visie

Om mensen binnen ons bereik de levensveranderende kracht en zegeningen van het evangelie van Jezus Christus bekend te maken.

Vision

To make known to people within our reach, the live-changing power and blessings of the gospel of Jesus Christ.

Missie verklaring

Onze missie kan worden samengevat in deze punten:

 • Het volledige evangelie te verkondigen voor het redding, verlossing, genezing en voorspoed van de totale mens;
 • Geef de armen en behoeftigen een steun om zelfdredzaam te worden, geen aalmoes;
 • Gebed en opwekking over de hele wereld te verspreiden;
 • Verander levens door de kracht van het Woord en Gebed.
Mission statement

Our mission may encapsulated by these points:

 • Preach the full gospel for salvation, deliverance, healing and prosperity of the total man;
 • Give the poor and needy a hand up not a handout;
 • Spread prayer, outreach and revival across the globe;
 • Transform lives through the efficacy of the Word and Prayer!
Beschrijving van doelstellingen
Description of Activities
 1. Prediken van het evangelie van Jezus Christus zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen die verbonden worden door het geloof zoals wordt onderwezen in het Oude en het Nieuwe Testament.

 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijk door:
  -het organiseren van evangelistische diensten, huisbezoek en persoonlijke getuigenissen:
  (1) het ondersteunen van bedroefde mensen,
  (2) het ondersteunen van zendelingen en groepen die op hetzelfde terrein als de stichting werken.

 1. Preaching the gospel of Jesus Christ brings together as many people as possible who are united by the faith taught in the Old and New Testaments.

 2. The foundation tries to achieve its goal by, among other things:
  organizing evangelistic services, home visits and personal testimonies:
  (1) supporting bereaved people,
  (2) supporting missionaries and groups working in the same field as the foundation.

Bestuuders
Naam
Titel
Beloning
Board members
LK Dorkenoo
Voorzitter
Geen
IH Dorkenoo
Secretaris
Geen
Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Remuneration Policy

The board works without remuneration, only costs incurred in connection with the performance of the position are reimbursed.

Financieel
Finances